Videoar levert til Fresvik Produkt

Me er stolte av å ha Fresvik Produkt som ein av kundane våre. Dei ynskte to videoar, ein informasjonsvideo og ein monteringsvideo. 

Informasjonsvideoen gir eit innblikk i bedrifta, kven dei er og kva dei kan levere. Målet med videoen vår å formidle denne informasjonen på ein enkel måte. Om du ikkje har høyrt om Fresvik Produkt før, så produserer dei skreddarsydde kjøle og fryserom.

I denne videoen brukte me ei forteljarstemme, eller VoiceOver, mellom intervjua. Jens Brekke las inn voiceover. Me er opptekne av å bruke lokale krefter, difor tykte me at Jens var midt i blinken! Han er ein dyktig mann med ei god stemme! Informasjonen i videoen kan vere litt vanskeleg og tung, difor valde me å formidle dette med VoiceOver. Det gjer det lettare å forstå, samtidig som ein fortel ei historie.

Det har vore ei glede å samarbeide med Cecilie & Christian, då dei er iderike, dyktige og nøyaktige. Dei har vore lydhøyre for våre ønskjer, og resultatet har vorte slik vi forventa. Vi vil gjerne anbefale dei til liknande oppdrag.

Gyda Bøtun, adm.dir Fresvik Produkt

Video nummer 2 var ein monteringsvideo. Kunden vår ville at videoen skulle vise kor enkelt det er å montere opp romma. Me føreslo at to tilsette synte fram dette i praksis, og me må berre sei at Arne Olav og Saulius gjorde ein utmerka jobb forran kamera! Me vart utruleg nøgd med oppsettet her. Me gjekk for ein mørkare fargestil, med stemningsfull lyssetting.   

Jens Brekke er ein dyktig mann!
Gyda Bøtun, Cecilie Skogheim og Christian Valsvik.

Sjekk ut videoane me laga for Fresvik Produkt!

 

Cecilie

TEKSTFORFATTEREN

Med fleire års erfaring som journalist, og utdanning i videomarkedsføring, er eg her for å skrive tekst til deg, om det er pressemelding, e-post, tekst til sosiale medium eller nettside. Eg stiller opp for deg, og gir deg tekst som sel og overbeviser målgruppa di. Eg er også historieforteljaren i bedrifta, og skriv manus til din video.

Når eg ikkje skriv tekst, jobbar eg med foto og redigering av både bilete og video

Christian

FOTOGRAFEN

Som kameramann, video-ansvarleg og fotograf, er eg klar for ein kvar situasjon du treng meg til. Mitt mål er å kunne gi deg eit visuelt fangande produkt som både sel og skapar oppmerksomheit.

Med eit kreativt auge kan eg visualisere dine idear. Har du problem med å komme på noko, så har eg garantert nokon idear på lager til deg.